O nama

GUMIX ELASTOR


Proizvođač gumeno tehničkih proizvoda

Preciznost i kvaliteta postignuti korištenjem vrhunske tehnologije - to je temeljna snaga Gumix Elastora. Kao tvrtka ona je relativno nova pridošlica na tržištu, no njen stručni tim ima temeljito znanje o procesima zimskog održavanja cesta te širokom opsegu specifičnih potreba kupaca. Želja za stalnim poboljšanjem i inovacijama ključna je pokretačka sila Gumix Elastora.

Samo materijali koji provjereno zadovoljavaju visoke tehničke zahtjeve mogu ući u proces proizvodnje. Njihova transformacija u konačni proizvod se odvija u strogo kontroliranim uvjetima u moderno i potpuno opremljenim proizvodnim pogonima. Pouzdana isporuka dosljedno odličnog proizvoda za krajnjeg kupca je zajamčena u svim vremenima.

 

Upravljanje kvalitetom


Međunarodni standardi pokreću stvari. Oni za proizvode, usluge i sustave daju svjetski priznate specifikacije kako bi osigurali kvalitetu, sigurnost i učinkovitost. Oni su ključni za olakšavanje međunarodne trgovine.ISO međunarodni standardi osiguravaju da su proizvodi i usluge sigurni, pouzdani i dobre kvalitete. Za posao oni su strateški alat koji smanjuje troškove minimiziranjem otpada i pogrešaka te povećavanjem produktivnosti. Oni pomažu tvrtkama pristupiti na nova tržišta, izjednačavaju uvjete za zemlje u razvoju i olakšavaju slobodnu i poštenu globalnu trgovinu.

Naši su standardi razvijeni od strane ljudi kojima su potrebni putem postupka usuglašenja. Stručnjaci iz cijelog svijeta razvijaju standarde koji su u ovom sektoru potrebni. To znači da odražavaju bogatstvomeđunarodnog iskustva i znanja.

 

ISO 9001-2008


ISO 9001:2008 specificira zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom tamo gdje organizacija

  • treba pokazati svoju sposobnost dosljednog pružanja proizvoda koji zadovoljava zahtjeve kupaca i primjenjivih zakonskih i regulatornih uvjeta te
  • nastoji povećati zadovoljstvo kupaca učinkovitom primjenom sustava, uključujući procese za kontinuirano poboljšanje sustava i osigurati sukladnost sa zahtjevima kupaca te primjenjivim zakonskim i regulatornim uvjetima.

Svi zahtjevi norme ISO 9001:2008 su generički i namjena im je primjenjivost na sve organizacije, neovisno o vrsti, veličini i proizvodima koje pružaju.Ukoliko se ijedan zahtjev norme ISO 9001:2008 ne može primijeniti zbog prirode organizacije i njenih proizvoda, to se može smatrati razlogom za isključenje.

Ukolio je učinjeno isključenje, zahtjevi za suglasnost sa normom ISO 9001:2008 nisu prihvatljivi osim ukoliko su ta isključenja ograničena na zahtjeve iz članka 7., te takva isključenja ne utječu na sposobnost ili odgovornost organizacije da pruži proizvod koji zadovoljava zahtjeve kupaca i primjenjive zakonske i regulatorne uvjete.

 

ISO 14001:2004


Norma ISO 14001:2004 specificira zahtjeve za sustav upravljanja okolišem kako bi omogućila da organizacija razvije i provede politiku i ciljeve koji u obzir uzimaju pravne zahtjeve i druge zahtjeve koji obvezuju organizaciju, te informacije o značajnim aspektima zaštite okoliša. Primjenjuje se na one aspekte zaštite okoliša koje organizacija identificira kao one koje može kontrolirati i na koje može utjecati. Sama po sebi ne prestavlja specifični kriterij provođenja zaštite okoliša.

Norma ISO 14001:2004 je primjenjiva na svaku organizaciju koja želi ustanoviti, provesti, održavati i poboljšavati sustav upravljanja okolišem, kako bi osigurala da je u sukladnosti sa navedenom politikom očuvanja okoliša, te kako bi demonstrirala sukladnost sa normom ISO 14001:2004 na sljedeće načine:

  • a) donošenjem samoodređenja i samostalne izjave, ili
  • b) tražeći potvrdu njene sukladnosti od stranaka koje imaju udio u organizaciji, poput kupaca, ili
  • c) tražeći potvrdu svoje samostalne izjave od strane koja nije dio organizacije, ili
  • d) tražeći certifikaciju/registraciju svog sustava upravljanja okolišem od strane vanjske organizacije.

Svrha svih uvjeta sadržanih u normi ISO 14001:2004 je njihovo uključenje u bilo koji sustav upravljanja okolišem. Opseg primjene ovisit će o faktorima poput politike zaštite okoliša koju organizacija ima, prirodi njenih aktivnosti, proizvodima i uslugama i lokaciji gdje funkcionira, kao i uvjetima u kojima funkcionira.

Gumix Elastor